KaupanYlemmät.fi Ylemmät Toimihenkilöt YTN

Inflaatio laskee kaupan alan palkkatasoa

Kaupan alalla ei ole asiantuntijoilla ja esihenkilöillä, eli ylemmillä toimihenkilöillä omaa työehtosopimusta. Koska ylempiin toimihenkilöihin ei sovelleta työehtosopimusta, eivät myöskään palkankorotukset määräydy työehtosopimuksen perusteella. Alan ylempien toimihenkilöiden palkka määräytyy yksilöllisesti.

Osassa alan yrityksiä työnantaja maksaa omaehtoisesti samat korotukset ylemmille toimihenkilöille kuin mitä työehtosopimuksen piirissä oleville henkilöstöryhmille maksetaan. Joissain yrityksissä kuitenkaan ylemmille toimihenkilöille palkankorotuksia ei makseta ollenkaan.

Koska kaikille maksettavia palkankorotuksia (eli niin sanottuja yleiskorotuksia) ei välttämättä makseta kaupan alalla, johtaa se inflaation myötä siihen, että osalla kaupan alan ylemmistä toimihenkilöistä reaalipalkat todellisuudessa pienenevät. Erityisen voimakas inflaatio johtaa tuntuvaan ansiotason madaltumiseen, jonka korjaaminen tulee viemään vuosia, jos se ikinä edes kaikilla korjaantuu.

Pelkästään vuoden 2022 osalta laskettuna käyttäen ennustettua inflaatiota 8 %, tulisi 4400 € tienaavan asiantuntijan ansaita 4752 € jotta hänen ostovoimansa säilyisi eivätkä reaaliansiot laskisi. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kaikkien kaupan alan asiantuntijoiden tulisi neuvotella työnantajansa kanssa 352 € palkankorotuksesta.

Työehtosopimuksissa sovituissa korotuksissa ei myöskään saatu vastattua vuoden 2022 osalta yllättävään inflaation nousuun, mutta kaikille maksettavat korotukset kavensivat ostovoiman heikkenemistä ja tarvittavan henkilökohtaisen korotuksen suuruutta.

Yleiskorotuksen puuttuminen on johtanut palkkahajonnan selvään kasvamiseen kaupan alalla verrattuna aloihin joilla palkankorotukset maksetaan kaikille

Henkilökohtaiset korotukset, eli niin sanotut meriittikorotukset ovat yksi keino ansiotason ylläpitämiseen kaupan alalla. Henkilökohtaisten korotusten määrä on kuitenkin vähentynyt vuosien varrella ja niiden määrä vähenee myös iän myötä.

Meriittikorotuksia saa vain noin joka viides ja yli 50 vuotiaiden keskuudessa vielä harvempi.

Miten palkankorotuksia voi saada myös kaupan alalla

Kuten työehtosopimuksissa myös yrityskohtaisesti kaikille maksettavat palkankorotukset ovat neuvottelukysymys. Avainasemassa tässä on henkilöstön järjestäytyminen ja yhteinen tahtotila sekä henkilöstön edustus.

Kaupan alan ylemmät toimihenkilöt voivat valita keskuudestaan luottamusvaltuutetun, joka voi henkilöstön tukemana neuvotella vuosittain ylemmille toimihenkilöille maksettavista korotuksista. YTN tukee kaikin mahdollisin keinoin näitä neuvotteluita.

Palkka ja inflaatio

Palkka ja inflaatio

Elinkustannusten kasvaminen uhkaa laskea kaupan alan asiantuntijoiden ja esihenkilöiden palkkoja.

Lue lisää
Miten luottamusvaltuutetuksi?

Miten luottamusvaltuutetuksi?

Luottamusvaltuutetun valitseminen on sekä työntekijöiden että työnantajan etu. Lue miten luottamusvaltuutetun valinta tapahtuu.

Lue lisää
Liity YTN-jäsenliittoosi

Liity YTN-jäsenliittoosi

YTN:n edunvalvonnan suojiin pääset kuulumalla jonkin YTN-liiton jäseneksi. Katso oma YTN-jäsenliittosi.

Lue lisää