KaupanYlemmät.fi Ylemmät Toimihenkilöt YTN

Henkilöstön edustus kaupan alalla

Asiantuntijat ja esihenkilöt, eli ylemmät toimihenkilöt ovat oma tunnustettu henkilöstöryhmä kaupan alalla. Ylemmillä toimihenkilöillä ei ole omaa työehtosopimusta alalla. Työehtosopimuksen puuttuminen ei kuitenkaan tarkoita, etteivät ylemmät toimihenkilöt voisi muulla tavoin sopia työsuhteensa ehdoista tai kehittää työelämää yrityksessä. Ylemmät toimihenkilöt voivat valita keskuudestaan työsopimuslakiin perustuvan luottamusvaltuutetun edustamaan heitä. Luottamusvaltuutetulla on lain mukaiset oikeudet ja velvollisuudet, sisältäen myös irtisanomissuojan.

Luottamusvaltuutetun valitseminen on sekä työntekijöiden että työnantajan etu.

Miksi luottamusvaltuutettu kannattaa valita?

Luottamusvaltuutetun valinta voi edistää työpaikan kehittämistä, kun työntekijät tietävät, kenen puoleen kääntyä, jos he haluavat edistää jotakin asiaa. Lisäksi työnantaja tietää, keneen olla yhteydessä, jos haluaa kuulla henkilöstön mielipidettä tietyssä asiassa. Luottamusvaltuutettu voi tehtävässään edistää muun muassa työehtoihin, -hyvinvointiin ja -ympäristöön liittyviä asioita. Lisäksi luottamusvaltuutettu on keskeisessä roolissa sovittaessa kaikille maksettavista vuosittaisista palkankorotuksista ja siitä, että niitä yleensäkään asiantuntijoille ja esihenkilöille maksetaan.

Luottamusvaltuutettu tuo mukanaan ylemmille toimihenkilöille pääsyn yhteistoimintalain mukaisiin neuvotteluihin sekä takaa paremmat tiedonsaantioikeudet ja velvoittaa työnantajaa käymään työpaikkaa koskevia tietoja huomattavasti tarkemmin läpi. Käytännössä luottamusvaltuutetun olemassaolo mahdollistaa ylempien toimihenkilöiden mielipiteiden ja näkemysten tuomisen kuuluviin ja käsittelyyn. Tätä kautta ylemmille toimihenkilöillä on mahdollisuus työolojen ja -ehtojen kehittämiseen työpaikalla.

YhteistoimintalakiLuottamusvaltuutettuEi luottamusvaltuutettua
Säännöllinen vuoropuheluX
Henkilöstöllä mahdollisuus tuoda aloitteita vuoropuheluunX
Kaksi kertaa vuodessa tiedot: taloudellisesta tilasta, henkilöstömääristä, määräaikaisista ja osa-aikaisista työsuhteistaX
Kerran vuodessa tiedot: palkoista, ulkopuolisesta työvoimasta, tilinpäätös ja toimintakertomusX
Kerran vuodessa tiedotustilaisuus vuoropuhelua koskevista asioistaX
Kerran vuodessa tiedotustilaisuus taloudellisesta tilastaX

Ylempiä toimihenkilöitä edustavan luottamusvaltuutetun olemassaolo on ehdotonta, mikäli yrityksessä halutaan edistää asiantuntijoille ja esihenkilöille tärkeitä asioita.

Luottamusvaltuutetun valinnan stepit

  • Perustakaa vaalitoimikunta (2−3 henkilöä riittää mainiosti) ja kertokaa työnantajalle tulevista vaaleista. Pyytäkää samalla työnantajalta tieto, ketkä kaikki ovat ylempiä toimihenkilöitä.
  • Lähettäkää vaalitoimikunnan toimesta ilmoitus vaaleista ylemmille toimihenkilöille. Ilmoituksessa tulee kertoa, mitä ollaan valitsemassa ja mille ajalle, ehdolle asettumisaika ja -tapa sekä äänestystilaisuuden ajankohta, tapa ja paikka. Äänestyksen voi järjestää myös sähköisesti, esimerkiksi käytössä olevalla kyselyohjelmalla.
  • Ilmoittakaa ehdokkaat ehdolle asettumisajan päätyttyä tai julkistakaa vaalien tulos, jos ehdokkaita on tullut vain yksi.
  • Pitäkää äänestystilaisuus ja julkistakaa tulos ääntenlaskennan jälkeen.
  • Ilmoittakaa tulos työnantajalle, edustettaville sekä YTN:lle.

Ehdolle asettumisajaksi riittää mainiosti 1−2 viikkoa ja ehdokkaiden julkistamisesta itse vaalitilaisuuteen riittää yksi viikko.

YTN järjestää vuosittain kattavasti koulutuksia henkilöstön edustajille.

Lisätietoa luottamusvaltuutetun tehtävästä ja valinnasta löytyy esimerkiksi täältä.

Sopimisen mahdollisuudet kaupan alalla

Luottamusvaltuutettu voi tehdä sopimuksia vain kutakin asiaa varten erikseen annetulla valtuutuksella. Käytännössä luottamusvaltuutettu usein neuvottelee työnantajan kanssa ”raamisopimuksen”, jonka jokainen yksittäinen työntekijä joko hyväksyy tai ei hyväksy osaksi työsuhteensa ehtoja.

Yritysyhdistys voi tehdä työnantajan kanssa paikallisen sopimuksen tai yrityskohtaisen työehtosopimuksen jota noudatetaan kaikkiin ylempiin toimihenkilöihin. Yritysyhdistys ei kuitenkaan voi sopia täysimääräisesti lain poikkeamisesta vaan tähän tarvitaan niin sanottu valtakunnallinen työehtosopimus. Yritysyhdistys on rekisteröity yhdistys, joka solmii YTN:n kanssa yhteistyösopimuksen. Yritysyhdistysten tavoitteena on ylempien toimihenkilöiden paikallisen edunvalvonnan tehostaminen.

YTN voi solmia koko alaa koskevan työehtosopimuksen Kaupan liiton kanssa tai yrityskohtaisen työehtosopimuksen yksittäisen yrityksen kanssa. YTN:n sopiessa yrityskohtaisen työehtosopimuksen, on siinä mahdollista sopia täysimääräisesti lain poikkeamisesta sen sallimissa rajoissa.

Mikä on yritysyhdistys?

Lista yritysyhdistyksistä

Palkka ja inflaatio

Palkka ja inflaatio

Elinkustannusten kasvaminen uhkaa laskea kaupan alan asiantuntijoiden ja esihenkilöiden palkkoja.

Lue lisää
Miten luottamusvaltuutetuksi?

Miten luottamusvaltuutetuksi?

Luottamusvaltuutetun valitseminen on sekä työntekijöiden että työnantajan etu. Lue miten luottamusvaltuutetun valinta tapahtuu.

Lue lisää
Liity YTN-jäsenliittoosi

Liity YTN-jäsenliittoosi

YTN:n edunvalvonnan suojiin pääset kuulumalla jonkin YTN-liiton jäseneksi. Katso oma YTN-jäsenliittosi.

Lue lisää